skip to Main Content

Các Website dựng sẵn là những website đã được thiết kết và cài đặt đầy đủ các chức năng. Khách hàng chỉ cần yêu cầu thay đổi logo, thay đổi màu sắc theo sở thích, thay đổi nội dung, hình ảnh, bố cục website là có thể đưa vào sử dụng ngay.

Việc này giúp giảm giá thành thiết kế,tăng tốc độ  triển khai mà vẫn đáp ứng được tiêu chí chuyên nghiệp, hiệu quả.

Các website thiết kế sẵn được áp dụng “Chuẩn Thiết Kế” đảm bảo các tính năng phong phú, bảo mật, tối ưu mang lại sự ổn định và hiệu quả cao khi hoạt động

WordPress Image Lightbox Plugin
Back To Top
Close search
Search